Duszniki, Poland

12augAll DayDuszniki, PolandDuszniki Piano FestivalDuszniki Piano Festival

Programme

Duszniki Piano Festival Recital

Time

All Day (Friday)

Venue

Duszniki Piano Festival